Döşeme Güçlendirme

Genel olarak Türkiye’nin deprem ülkesi olmasından dolayı döşeme güçlendirme işlemleri de büyük önem taşımaktadır. Ondan dolayı da döşeme güçlendirme işlemlerinin depremlere karşı dayanıklı olması için belli başlı yöntemlere uyulması gerekmektedir. Yapıların göçmesinin önlenmesi için iyi yapıda binaların yapılması da hem insan sağlığını hem de yapıların boş yere masraf yapılmasını engelleyecektir. Genel olarak döşeme güçlendirme işlemlerinde binanın illa depremde hasar görmesi gerekmez. Bir binayı depreme karşı güçlendirmek de yine döşeme güçlendirme yöntemleri içerisinde sayılır.

Döşeme Güçlendirmenin Nedenleri

Bu tür bir güçlendirme belli ihtiyaçlar doğrultusunda yapılmaktadır. Bu ihtiyaçların içerisinde gelen konulardan biri yapının değişikliğidir. Eğer konut farklı bir ihtiyaç için kullanılmaya başlanmışsa güçkendirme de farklılaşmaktadır. Bundan dolayı da güçlendirme yapılması gerekmektedir. Diğer konulardan birisi de betonun dayanımındaki kuşkudur. Eğer çatlaklar oluşmaya başlamışsa ya da evin konutun sağlamlığı hakkında bir şüphe varsa döşeme güçlendirme yapılması gerekmektedir. Mevcut yönetmelikler kesinlikle uyulması gereken konular arasında gelir. Bir önceki yönetmeliğe uyması yetmez. Bunun için de güçlendirme yapılırken mevcut durumdaki güçlendirme yönetmeliklerine bakılması ve bu yönetmelikler doğrultusunda yeni bir plan çıkarılmalıdır.
 
Hasarın gözlemlenmesi güçlendirme yapılması için gerekli olmaktadır. Depremler çoğu zaman küçük şiddette de olsa binaya zarar verebilmektedir. Bundan dolayı da bir sonraki güçlü depreme meydan vermemek için binanın yeniden şartlara uygun olarak güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu konulara uymak da insan sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır diyebiliriz. Binanın sağlam olması yaşanabilecek depremlerde hasarın en aza indirilmesi açısından önem taşır.

Mevcut Yapının Güvenliğini Belirleyen Unsurlar

Halihazırda bir bina varsa bu bina belli unsurlarla güvenliğinin belirlenmesi şartını ortaya koymaktadır. Bu şartlar arasında
 
  • Eğer malzeme dayanımı projede belirlenen değerlerden düşükse
  • Bina proje başında farklı bir kullanım amacına sahip fakat sonrasında farklı bir kullanım amacına hizmet etmekte ise
  • Binaya yeni bir kat yapılması gerekli ise
  • Binanın yanal rijitliği yetersiz olduğu belli ise
  • Yürürlükteki yönetmelikler değil de önceki yönetmelikler düşünülüp bina projelendirilmiş ise yapı güvenliği yoktur diyebiliriz.
  • Yapı güvenliğinin olmadığı durumlarda da belli çalışmalar yapılmaktadır.
 
Yapılan çalışmalar içerisinde projenin incelenmesi oldukça yarar sağlar. Bunun yanı sıra kullanılan malzemelerin mekanik olan özellikleri de belirlenmelidir yani mevcut malzemelerin dayanımları saptanmak zorundadır. Ayrıca yapılan binanın projenin belirlenmesinde o dönem yürürlükte olan yönetmeliklere dayanıp dayanmadığı incelenmeli ve böylece yeterli olup olmadığı da kontrol edilmelidir. Bu gibi durumlarda yapının güvenliği belirlenmiş olacaktır.

Bir binayı depreme karşı güçlendirmek de yine döşeme güçlendirme yöntemleri içerisinde sayılır.

Etiketler: